calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Linda Kool MSc MA

Themacoördinator
Linda Kool is themacoördinator binnen het thema Digitalisering.

Expertise

Linda coördineert onderzoek binnen het thema Digitalisering. Zij richt zich op maatschappelijke en ethische vraagstukken rondom (opkomende) digitale technologie, onder meer op het vlak van kunstmatige intelligentie, robotisering, immersieve technologie, surveillancetechnologie, satellieten en quantumcomputing. Wat betekenen digitale innovaties op deze terreinen in de praktijk, zoals het onderwijs, de overheid, of grenscontrole? Wat is er nodig om digitale innovaties op een maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten, onder meer met oog op kwesties als bias en discriminatie, privacy en veiligheid, inclusie en autonomie? Linda heeft veel ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Ervaring

Ze heeft Sociale Wetenschappelijke Informatica aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en heeft een Master in European Studies of Society, Science and Technology (Universiteit van Maastricht en Oslo). Vanaf 2006 heeft ze gewerkt bij TNO, waar ze keek naar maatschappelijke vraagstukken rondom ICT innovaties. In 2012 is ze begonnen als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Nevenwerkzaamheden

  • Lid van de SER-commissie Digitale Transitie
  • Lid van de UNESCO AI-expertgroep