calendar tag arrow download print

Linda Kool MSc MA

Senior Onderzoeker
Linda Kool is senior onderzoeker en werkt sinds 2012 bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Linda is betrokken bij onderzoek binnen het thema ‘slimme samenleving’. Ze houdt zich bezig met publieke waarden en digitale technologie, bijvoorbeeld op het vlak van robotisering en automatisering van werk, Internet of Things in de stad, en het gebruik van Big data, algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Ervaring
Ze heeft Sociale Wetenschappelijke Informatica aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en heeft een Master in European Studies of Society, Science and Technology ( Universiteit van Maastricht en Oslo). Vanaf 2006 heeft ze gewerkt bij TNO, waar ze keek naar maatschappelijke vraagstukken rondom ICT innovaties.