calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Linda Kool MSc MA

Themacoördinator
Linda Kool is themacoördinator binnen het thema Digitale Samenleving.

Expertise

Linda houdt zich bezig met maatschappelijke en ethische kwesties van (opkomende) digitale technologie, bijvoorbeeld op het vlak van virtuele spraakassistenten, digitalisering van werk, Internet of Things, robotisering en kunstmatige intelligentie. Wat betekenen deze technologieën voor hoe we samen leven en werken? Linda kijkt bijvoorbeeld naar kwesties als online beïnvloeding en autonomie, privacy en veiligheid, ongelijke machtsverhoudingen en inclusie: hoe kan iedereen meedoen in de digitale samenleving? Welke spelregels zijn daarvoor van belang?

Ervaring

Ze heeft Sociale Wetenschappelijke Informatica aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en heeft een Master in European Studies of Society, Science and Technology ( Universiteit van Maastricht en Oslo). Vanaf 2006 heeft ze gewerkt bij TNO, waar ze keek naar maatschappelijke vraagstukken rondom ICT innovaties. In 2012 is ze begonnen als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut.