calendar tag arrow download print

Lionne Koens MSc

Onderzoeker
Lionne Koens is onderzoeker.

Lionne studeerde liberal arts (BA) aan het University College Maastricht en filosofie (BA) aan de Radboud Universiteit, maar koos daarna voor een Master Bestuurskunde (RU Nijmegen). In haar scriptie onderzocht zij hoe kennisinstellingen die beleidsgericht onderzoek uitvoeren voor een overheidsorgaan invulling geven aan hun taken. Daarvoor liep zij zes maanden stage bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.