calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Romy Dekker MA

Senior onderzoeker
Romy houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving.

Expertise
Ze doet onderzoek en organiseert dialogen over hoe de besluitvorming over radioactief afvalbeheer kan plaatsvinden. Ook kijkt ze in verschillende projecten naar de relatie tussen duurzaamheid en digitalisering. Als buitenpromovendus verkent ze hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen bijdragen aan het aanpakken van duurzaamheidsopgaven en welke rol legitimiteit daarbij speelt.   

Opleiding en loopbaan
Romy studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en volgde daarnaast een minor in Entrepreneurship for Society aan de Universiteit Leiden. Voordat ze bij het Rathenau Instituut kwam, werkte ze als programmaonderzoeker bij NRC Live, de conferentieafdeling van NRC. Hier deed zij onderzoek naar urgente vraagstukken binnen de thema’s technologie, innovatie en duurzaamheid met als doel om de kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid te stimuleren