calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Romy Dekker MA

Senior onderzoeker
Romy Dekker is sinds december 2018 onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Romy onderzoekt de effecten van digitalisering en de energietransitie op de samenleving. Ze houdt zich momenteel bezig met maatschappelijke vraagstukken rondom publieksparticipatie bij besluitvorming over controversiële technologieën als radioactief afval en met de rol van digitalisering in de energietransitie en het belang van datagovernance daarbij. 

Opleiding en loopbaan
Romy studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en volgde daarnaast een minor in Entrepreneurship for Society aan de Universiteit Leiden. Voordat ze bij het Rathenau Instituut kwam, werkte ze als programmaonderzoeker bij NRC Live, de conferentieafdeling van NRC. Hier deed zij onderzoek naar urgente vraagstukken binnen de thema’s technologie, innovatie en duurzaamheid met als doel om de kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid te stimuleren