• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

De datagedreven samenleving - Achtergrondstudie

De studie brengt de stand van zaken van het debat over de verantwoorde inzet van big data in kaart.
 

De datagedreven samenleving is volop in ontwikkeling: data en slimme software worden een steeds belangrijker onderdeel van bedrijfsmodellen en organisatieprocessen. Diverse voorbeelden laten zien hoe krachtig het gebruik van data kan zijn. Denk aan dijken die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is met behulp van sensoren, of aan de inzet van slimme camera’s om de veiligheid te verbeteren. De verwachtingen van big data om maatschappelijke problemen op te lossen zijn hoog. Tegelijkertijd lopen organisaties in de praktijk tegen diverse hindernissen aan, zoals bij het delen of combineren van data, garanties bieden over kwaliteit en beveiliging, het borgen van privacy en grip houden op automatische beslissingen.

Deze achtergrondstudie is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers die meer willen weten over wat big data nu eigenlijk zijn, en welke maatschappelijke en economische kwesties samenhangen met het gebruik van big data. De studie brengt de stand van zaken van het debat over de verantwoorde inzet van big data in kaart.

Met de Datagedreven samenleving wil het Rathenau Instituut een bijdrage leveren aan de verdere gedachtevorming over verantwoord datagebruik. Dat krijgt echter pas echt vorm in de praktijk. De studie is een startpunt voor een gezamenlijke dialoog tussen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om nader invulling te geven aan de voorwaarden voor een verantwoorde datasamenleving.