calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

2012: Literatuurstudie 'The societal footprint of big science'

maatschappelijke impact Literatuurstudie
Image
In een derde studie over grootschalige onderzoeksinfrastructuren, ‘The societal footprint of big science’, geeft het Rathenau Instituut een overzicht van relevante literatuur over de maatschappelijke impact van investeringen in grootschalige faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Vanwege de forse investeringen is het belangrijk om beslissingen hierover te onderbouwen met ‘bewijsmateriaal’ voor de impact die deze onderzoeksfaciliteiten hebben.

Rechtvaardiging van grote investeringen in onderzoeksfaciliteiten

De studie uit 2012 focust op drie veelgebruikte aannames om investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren te rechtvaardigen:

  1. Ze trekken getalenteerde buitenlandse onderzoekers aan en helpen om binnenlands talent te behouden voor de wetenschap;
  2. De faciliteiten stimuleren innovatie, zowel direct als indirect;
  3. De onderzoeksinfrastructuren zijn een brandpunt voor samenwerking tussen diverse actoren.

Uit de literatuurstudie blijkt een gebrek aan overtuigend bewijs voor de aard en omvang van de maatschappelijke impact van de grootschalige faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Ook is er weinig bekend over de mechanismen waarmee de faciliteiten zulke impact (kunnen) genereren.

Het onderzoek maakt duidelijk dat een onderzoeksfaciliteit zowel een complex kapitaalgoed is (met een geavanceerde technologische kern), als een sociaal construct, waarin doelen en verwachtingen van diverse partijen samenkomen. Die beide identiteiten zijn bepalend voor de maatschappelijke impact. De recente toename van gedistribueerde en virtuele onderzoeksfaciliteiten zal bovendien zorgen voor veranderingen in de manier waarop maatschappelijke impact wordt gerealiseerd.

Lees hier het volledige rapport: