calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Coördinatie van publiek-privaat onderzoek

Rapport
11 januari 2013
Van variëteit naar maatwerk
Publiek-private samenwerking
Image
De aanleiding voor dit rapport is de groeiende aandacht voor publiek-private samenwerking (PPS) in het wetenschaps- en innovatiebeleid, in het bijzonder in het kader van het huidige topsectorenbeleid.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De aanleiding voor dit rapport is de groeiende aandacht voor publiek-private samenwerking (PPS) in het wetenschaps- en innovatiebeleid, in het bijzonder in het kader van het huidige topsectorenbeleid.

Om de coördinatie van strategisch onderzoek in PPS vorm te geven, zijn sinds de jaren ’90 een groot aantal nieuwe organisaties opgericht in Nederland die een bemiddelende rol spelen tussen beleidsmakers en uitvoerders van onderzoek. Voorbeelden van dit soort intermediaire organisaties zijn de Technologische Topinstituten, nationale regieorganen en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Tot op heden is er echter nog relatief weinig kennis over het functioneren van deze nieuwe categorie organisaties. De snelle toename in het aantal van deze tijdelijke, vaak virtuele organisaties roept vragen op over de effectiviteit van dit type organisaties en van het onderzoekssysteem als geheel. Het doel van dit rapport is het leveren van inzichten voor het wetenschaps- en innovatiebeleid over coördinatie van strategisch onderzoek in PPS-verband.

 

Bij voorkeur citeren als:
L. Hessels & J. Deuten, Coördinatie van onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden, Rathenau Instituut, 2013, SciSA rapport 1328