calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken

Cocreatie
Image
De vraag die in deze publicatie centraal staat luidt: hoe kan onderzoek zo worden georganiseerd dat het bijdraagt aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken?

Downloads

Downloads

Samenvatting

De vraag die in deze publicatie centraal staat luidt: hoe kan onderzoek zo worden georganiseerd dat het bijdraagt aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken?

Kenniscoproductie gaat niet vanzelf. Het combineren van verschillende vormen van kennis is buitengewoon complex. De arrangementen in deze bundel laten zien dat kenniscoproductie mogelijk is, maar dat extra inspanningen nodig zijn. Uit de beschrijving van de arrangementen die in dit rapport zijn gepresenteerd, trekken we zes conclusies over de organisatie en inbedding van kenniscoproductie.

 

Bij voorkeur citeren als:
Wouter Boon en Edwin Horlings (red), Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken, Rathenau Instituut, Den Haag, SciSa rapport 1329.