calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Patentaanvragen door kennisinstellingen

Rapport
25 november 2013
Feiten en Cijfers
Image
Het wetenschaps- en innovatiebeleid vraagt van kennisinstellingen dat zij zich sterker profileren en dat zij hun onderzoek afstemmen op de behoeften van industrie en maatschappij. Patenten van kennisinstellingen zijn een belangrijke indicator voor die bijdrage. Er is echter een gebrek aan informatie over de patenten van kennisinstellingen. Deze publicatie draagt bij aan het opvullen van deze lacune.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het wetenschaps- en innovatiebeleid vraagt van kennisinstellingen dat zij zich sterker profileren en dat zij hun onderzoek afstemmen op de behoeften van industrie en maatschappij. Patenten van kennisinstellingen zijn een belangrijke indicator voor die bijdrage. Er is echter een gebrek aan informatie over de patenten van kennisinstellingen. Deze publicatie draagt bij aan het opvullen van deze lacune.

Voornaamste conclusies:

  1. Sinds 1980 is het aantal patentaanvragen door kennisinstellingen met meer dan een factor 14 gegroeid. Hun aandeel in het totaal van Nederlandse patentaanvragen is gegroeid van 1,1 procent in 1980/84 naar 4,7 procent in 2005/09. In 2005/09 droegen onderzoekers werkzaam bij kennisinstellingen direct (als aanvrager) of indirect (als uitvinder) bij aan één op de veertien patentaanvragen.
  2. Het specialisatiepatroon van de kennisinstellingen is geleidelijk verbreed. De kennisinstellingen zijn vooral gespecialiseerd in chemie (onder andere biotechnologie, farmaceutica, voedselchemie) en instrumenten (onder andere medische techniek). We vinden een duidelijke overeenkomst tussen de specialisatiepatronen van bedrijven en kennisinstellingen.
  3. In de topsectoren zijn kennisinstellingen vooral actief op het gebied van High tech, Life sciences en Chemie. Kennisinstellingen hebben een groeiend aandeel in de patentaanvragen die relevant zijn voor de topsectoren. Alleen bij Tuinbouw en uitgangsmaterialen doet deze ontwikkeling zich niet voor.
  4. De eigenschappen van de patentaanvragen van kennisinstellingen verschillen van die van bedrijven. Ze zijn in minder landen aangevraagd en zitten dichter bij de wetenschap en verder van een product of proces voor de markt dan de patentaanvragen van bedrijven. De technische impact van de patentaanvragen van kennisinstellingen en die van bedrijven is echter even groot.

 

Bij voorkeur citeren als:
Horlings E., Gurney T., Deuten J., Drooge L. van. Patentaanvragen door kennisinstellingen, Feiten en Cijfers 10. Den Haag: Rathenau Instituut.