calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wie werken er mee aan de maatschappelijke dialoog hierover?

Lees meer over de partijen die betrokken zijn bij de DNA-dialoog.

De maatschappelijke dialoog over kiembaanmodificatie is een initiatief van:

  • Erfocentrum (penvoerder)
  • Erasmus MC, Rathenau Instituut
  • NPV Zorg voor het Leven
  • NEMO Kennislink

Diverse andere organisaties verzorgen als partner één of meerdere activiteiten in het project:

  • Amsterdam UMC
  • Centrum voor Media en Gezondheid
  • Nederlandse Associatie voor Community Genetics and Genomics (NACGG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
  • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Minister de Jonge omarmde eind 2018 het initiatief uit het veld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het tweejarige project ‘Maatschappelijke dialoog over kiembaanmodificatie’.

De kick-off van de dialogen is op 9 oktober 2019. Eind 2020 brengt het Rathenau Instituut in samenwerking met bovengenoemde organisaties een rapport uit over de uitkomsten van de gevoerde dialogen. Zie ook: