calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Duurzame voedselproductie: hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?

1803

20.00 -22.00 Rode Hoed, Amsterdam
Image
veld bloemen droogte
Wat zijn de oorzaken van de hoge grondprijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn? ​​​​​​​Een debat aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen.

Bij het herontwerpen van Nederland speelt de grondmarkt een cruciale rol. Dat gaat niet goed: grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.

Aanmelden

Praat mee op maandag 18 maart in de Rode Hoed, Amsterdam. Kaarten zijn te koop via de Rode Hoed.

Met Krijn Poppe (Wageningen UR), Louise Vet (directeur Nederlands Instituut voor Ecologie), Kees van Biert (Stichting Grondbeheer), Justin van der Sluis (Rabobank) en Marije Klever (boerin uit Agrarische Jongeren Kontact).

Dit is de tweede avond in een serie van vier landbouw- en voedseldialogen.

Over de serie It's the food my friend!

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Het Rathenau Instituut is een van de partners van de landbouw- en voedseldialogen It's the food my friend! in de Rode Hoed. 

In deze debatserie gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? 

Bekijk ook: 

  • Deel 1: het water (maandag 11 februari 2019)
  • Deel 3: de bevolking (maandag 8 april 2019)
  • Deel 4: ons eigen menselijk handelen (maandag 6 mei 2019)