calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

1102

20.00 - 22.00 Rode Hoed, Amsterdam
Image
foto
Nederland staat voor enorme waterstaatkundige uitdagingen. Daarbij komt onze voedselproductie in de knel. Door droogte, maar ook door bodemdaling, verziliting, heftiger weer en structurele opwarming. Hoe passen we ons aan?

Alleen door dijken te verhogen? Of door mee te bewegen en van de nood een deugd te maken? Denk aan zoutwaterlandbouw en droogteresistente gewassen. Hoe krijgen en behouden we draagvlak voor de noodzakelijke aanpassingen?

Aanmelden

Praat mee op maandag 11 februari in de Rode Hoed, Amsterdam. Kaarten zijn te koop via de Rode Hoed.

Met landschapsarchitect Dirk Sijmons, geoloog Gilles Erkens, wethouder van Gouda Hilde Niezen en melkveehouder Sjaak Hoogendoorn

Dit is de eerste avond in een serie van vier landbouw- en voedseldialogen.

Over de serie It's the food my friend!

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Het Rathenau Instituut is een van de partners van de landbouw- en voedseldialogen I'ts the food my friend! in de Rode Hoed. 

In deze debatserie gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? 

Bekijk ook: 

  • Deel 2: het land (maandag 18 maart 2019)
  • Deel 3: de bevolking (maandag 8 april 2019)
  • Deel 4: ons eigen menselijk handelen (maandag 6 mei 2019)