calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Berichten aan het parlement

Het Rathenau Instituut heeft tot bijzondere taak om bij te dragen aan de politieke oordeelsvorming over vraagstukken rondom technologie en wetenschap. Hiertoe geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de beide Kamers van de Staten-Generaal en het Europees parlement. Bevindingen vanuit eigen onderzoek die direct van belang zijn voor (commissie)debatten, communiceren wij in de vorm van een Bericht aan het parlement aan de relevante ontvangers. Op verzoek leveren wij bijdragen aan rondetafelgesprekken en technische briefings.

Op deze pagina staan de meest recente bijdragen aan parlementaire activiteiten.