calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Democratische grip op technologie

Democratische informatiesamenleving
Image
Meer grip op digitalisering
De samenleving is voor welzijn en welvaart afhankelijk van technologie. De private partijen die deze technologie aanbieden, zijn uitgegroeid tot wereldwijde grootmachten. Zij dienen niet vanzelfsprekend publieke belangen. De maatschappelijke en politieke steun groeit voor regulering ter bescherming van de markt en bescherming van mensenrechten en publieke waarden. Hoe kan de democratische controle op technologie worden versterkt? Deze vraag heeft ook een belangrijke geopolitieke dimensie. Na decennia van een tendens richting open markten en samenwerkingen, lijkt er zich een kentering te voltrekken richting een verlangen naar meer Europese autonomie en nationale soevereiniteit.

Om politieke controle over technologie te kunnen uitoefenen, dienen bedrijven verantwoording af te leggen en transparant te zijn over (geautomatiseerde) gegevensverwerking en besluitvorming, zoals toegepast in social media en door overheden en uitvoeringsinstanties. Wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van grote techbedrijven? Welk gebruik van data van internetgebruikers vinden we geoorloofd en wat valt onder ongewenste manipulatie of surveillance? We hebben ook oog voor de verdienmodellen van online platforms en sociale media en schadelijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals desinformatie, cyberpesten, polarisatie, slechte arbeidsomstandigheden en concurrentievervalsing. Verder onderzoeken we hoe de Europese voorstellen voor een Digital Service Act Package zich verhouden tot richtlijnen met betrekking tot verantwoord ondernemen.

Uitgelichte rapporten

Image
De gemeenteraad van Rotterdam