calendar tag arrow download print
Image
Rapport
08 februari 2016

Digitalisering van dieren

Verkenning Precision Livestock Farming
Dieren Landbouw
In dit verkennende rapport ligt de focus op het gebruik van smart farming binnen de Nederlandse veehouderij. Het geeft een overzicht van de technische stand van zaken, de wijze waarop Precision Livestock Farming in de praktijk vorm krijgt en mogelijke maatschappelijke vragen die de digitalisering van het boerenbedrijf oproept.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

Het boerenbedrijf gaat digitaal. Met GPS en geautomatiseerde monitoringsystemen kunnen akkers tot op de vierkante meter in beeld worden gebracht en beploegd, bemest en – waar nodig – bespoten. In de veehouderij kunnen varkens, koeien en kippen met sensoren en camerabeelden worden gemonitord op groei, vruchtbaarheid en ziekte.

Zo kunnen voer en antibiotica worden afgestemd op de behoeften van het individuele dier. Maar smart farming roept ook vragen op over een mogelijk minder sterke band tussen veehouder en dier, een verdere schaalvergroting van de landbouw en een veranderende positie van de boer.

 

Bij voorkeur citeren als:
Jacqueline Bos en Geert Munnichs, Digitalisering van dieren - Verkenning Precision Livestock Farming. Den Haag, Rathenau Instituut 2016

Meer laden