calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitale zeggenschap

Digitale samenleving
Image
Vingerafdruk_cyberveiligheid
Het herwinnen van digitale zeggenschap op grootmachten als de Verenigde Staten en China en mondiale technologiebedrijven staat hoog op de Europese en nationale politieke agenda. Overheidspartijen zoeken naar een andere benadering van algoritmen, AI en digitale platformen, nu digitale technologie steeds vaker de basis vormt voor besluitvorming van bedrijven en overheid. Hoe herwinnen we digitale zeggenschap over kritieke infrastructuur en publieke sector?

Hoe kunnen universele rechten van de mens, onze grondrechten en publieke waarden gewaarborgd blijven in de digitale samenleving? Hoe houden we grip op AI en algoritmen, bijvoorbeeld van private partijen in het openbaar bestuur? Er is ook behoefte aan zeggenschap over de ontwikkeling van AI, 5G, 6G, satellieten en kwantum. Voor de inrichting en bescherming van digitale systemen zijn Nederland en de EU afhankelijk van leveranciers uit met name de Verenigde Staten en China. Die afhankelijkheid leidt tot vragen over cybersecurity, controle, zeggenschap over data en nieuwe vormen van internet governance, bijvoorbeeld in de ruimte. En wie verdient aan nieuwe technologie? Tot slot: Welke zeggenschap heeft de samenleving over digitale platformen met een maatschappelijke nutsfunctie? Denk aan de invloed van platformen op de digitale infrastructuur van de Rotterdamse haven, het elektriciteitsnet, wegennet, openbare ruimtes, de zorg en het onderwijs. Voor wie zijn de baten en de kosten van digitale innovatie? In hoeverre wil en kan de overheid regie voeren over kritieke digitale infrastructuur met een nutsfunctie?

Uitgelichte rapporten