calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dicht op de huid

Rapport
06 juli 2015
Gezichts- en emotieherkenning in Nederland
Big data Privacy Gezichtsherkenning
Image
In Dicht op de huid verkent het Rathenau Instituut de ontwikkeling van gezichts- en emotieherkenning en de mogelijke maatschappelijke betekenis ervan. Door verbeteringen in de techniek nemen de reikwijdte en de mogelijke impact voor de maatschappij snel toe. Hoe zorgen we ervoor dat deze technologie ons niet te dicht op de huid komt?

Downloads

Downloads

Samenvatting

Verbeterde camera’s, slimmere software en grotere databases maken gezichts- en emotieherkenningstechnologie steeds preciezer. Steeds meer instanties, bedrijven en particulieren maken gebruik van de nieuwe mogelijkheden die deze verbeteringen bieden. Opsporingsdiensten kunnen bijvoorbeeld beter criminelen op straat herkennen. Aanbieders van sociale media kunnen automatisch hun gebruikers identificeren.

Maar wat betekent de inzet van deze technologie voor de maatschappij? Wat valt er uit de intieme gegevens uit ons gezicht af te lezen? Kunnen we nog anoniem over straat? Welke diensten worden op basis van deze technologie aangeboden en wat zijn de gevolgen voor verschillende groepen burgers als leeftijd, sekse en etniciteit automatisch uitgelezen worden?
 

 

Bij voorkeur citeren als:
Janssen A., Kool, L. & Timmer, J., Dicht op de huid - Gezichts- en emotieherkenning in Nederland. Den Haag, Rathenau Instituut 2015