calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitale participatie in tijden van corona

nieuws
19 mei 2020
digitalisering lokale democratie corona

Foto: Headway/Unsplash

Image
digitale participatie in tijden van corona
Hoe betrek je burgers in tijden van corona bij de lokale politiek? Digitale hulpmiddelen kunnen, mits ze op de juiste manier worden toegepast, de inspraak van burgers vergroten en transparantie bevorderen.​ Paul Diederen sprak hierover tijdens een webinar, aan de hand van de publicatie ‘Griffiers en digitalisering’.

Participatie is van groot belang voor het creëren van politiek draagvlak. Bestuurlijke betrokkenheid van burgers vormt een belangrijke bron van informatie voor beleidsmakers en levert draagvlak voor besluiten. Nu het in de anderhalvemetersamenleving niet makkelijk is om inwoners fysiek te betrekken bij het politieke proces van het lokale bestuur, is er extra reden om naar digitale mogelijkheden te kijken en deze waar mogelijk in te zetten. Digitale middelen zoals enquêtes, chatten en video zijn vaak laagdrempelig, flexibel, doelgericht, en hebben een groot bereik. Daarnaast neemt de ervaring met het gebruik van deze middelen nu toe. 

Digitale middelen vervangen echter niet de traditionele vormen van communicatie, maar vullen het scala aan mogelijkheden aan. Belangrijk om je te realiseren is: niet alle inwoners kunnen er even goed mee uit de voeten en niet alle vragen zijn geschikt om digitaal voor te leggen.​

Hoe kan digitalisering de lokale democratie vitaler en sterker maken? En hoe bepaal je als bestuur hoe ver je hierin gaat? Paul Diederen ging in op deze vragen tijdens het webinar ‘Digitale participatie: verbinding in tijden van corona’ van Democratie in Actie.

Kijk de webinar terug: