calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Eerlijk advies

Rapport
11 november 2014
De opkomst van de e-coach
Vertrouwen in technologie e-Health
Image
Steeds meer mensen laten zich bij het hardlopen aansporen door hun smartphone of gebruiken hun smartphone om te weten hoe gestrest ze zijn. Dit rapport maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van het huidige aanbod van deze zogenaamde e-coaches.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Steeds meer mensen laten zich bij het hardlopen aansporen door hun smartphone of gebruiken hun smartphone om te weten hoe gestrest ze zijn. Met de groeiende populariteit van smartphones met sensoren ontstaat een nieuw soort coach: de elektronische levensstijlcoach of e-coach. De e-coaches kunnen gebruikers helpen bij het behalen van hun persoonlijke doelen, zoals afvallen of milieubewuster leven.

Toekomstige coachingsapps gaan ons gedrag, emoties, activiteiten en lichaamsfuncties meten. Slimme software analyseert de gegevens en kan er patronen in ontdekken die we zelf nog niet zagen: ze worden een zesde zintuig en vormen een steuntje in de rug voor vele dagelijkse keuzes. Handig, maar kunnen we op de apps vertrouwen? Waarop baseren de apps hun advies? Kent de coachingsapp een beroepsgeheim? Wie profi teert eigenlijk van de intieme gegevens die de apps verzamelen? Hoe ver mag technologie gaan in het beïnvloeden van gedrag en levensstijl?

Aan de hand van vijf case studies gaat Eerlijk advies in op deze vragen. Het rapport maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van het huidige aanbod van e-coaches. De eisen aan de toelating van e-coaches, en de normen die daarvoor moeten gelden, zijn nog volop in ontwikkeling. Meer uniformiteit in de toelatingseisen is wenselijk. Dat vraagt om de invoering van kwaliteitscriteria zodat e-coaches betrouwbaar, deskundig en integer zijn en dat privacy en autonomie van gebruikers worden gerespecteerd.

 

Bij voorkeur citeren als:
Kool L., J. Timmer en R. van Est (red.), Eerlijk advies - De opkomst van de e-coach. Den Haag, Rathenau Instituut 2014

 

Aanbevelingen

Invoering van kwaliteitscriteria is noodzakelijk om tot de ontwikkeling van betrouwbare en integere e-coaches te komen.

 1. Branchekeurmerk
  Consumentenorganisaties en app-ontwikkelaars dienen samen tot afspraken te komen over kwaliteitscriteria voor e-coaches.  Consumenten hebben informatie nodig over wat de e-coach doet, hoe de e-coach tot een advies komt en op welke informatie dat advies gebaseerd is.
   
 2. Waarborg privacy
  Aankomende strengere privacywetgeving stelt strengere eisen aan productontwikkelaars. Productontwikkelaars en de overheid moeten anticiperen op deze eisen en werk maken van privacybescherming.
   
 3. Respecteer autonomie
  De e-coach beïnvloedt de gebruiker om tot gedragsverandering te komen. Aanbieders van e-coaches  moeten daarom aangeven welke beïnvloedingstechnieken het apparaat toepast.
   
 4. Bewijsvoering overheid
  Alleen als de overheid kan bewijzen dat de inzet van een e-coach verantwoord is, mag zij dat verplicht stellen.
   
 5. Transparante verdienmodellen
  De gebruiker krijgt te maken met een netwerk van partijen die elk hun eigen (commerciële) belangen hebben. Het belang van de gebruiker staat dus niet vanzelfsprekend voorop. Het Rathenau Instituut roept toezichthouders ACM en AFM op onderzoek te doen naar de verdienmodellen van e-coachingsapplicaties. De overheid dient daarnaast transparantie over het verdienmodel verplicht te stellen.