calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Essay: waardevol digitaliseren voor de energietransitie

Artikel
24 november 2020

Datacentra in aanbouw in Middenmeer, Nederland. Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock

Image
datacentra in aanbouw in Middenmeer, Nederland.

Het Rathenau Instituut schreef op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een essay over digitalisering en overgang naar duurzame energie.

In het kort:

  • Digitalisering en duurzame energie zijn met elkaar verstrengeld.
  • De energietransitie moet maatschappelijk verantwoord plaatsvinden.
  • En vergeet niet: transport, verwerking en opslag van data kost ook veel energie.

Al decennia geldt: voor digitalisering is elektriciteit nodig. Maar inmiddels geldt ook het omgekeerde: voor de energietransitie is digitalisering nodig. Energie en digitalisering zijn dus verstrengeld.

In het essay gaat het Rathenau Instituut in op die verstrengeling tussen ICT en elektriciteit. Dat gebeurt met twee voorbeelden. Ten eerste de opkomst van digitale energieplatformen die gebruikers en apparaten zoals auto’s en thuisbatterijen met elkaar verbinden. En ten tweede de groei van datacentra.

Het Rathenau Instituut onderzoekt in het essay hoe de verstrengeling tussen energie en ICT maatschappelijk verantwoord vorm kan krijgen. Met maatschappelijk verantwoord bedoelen we onder andere dat machtsverhoudingen tussen burgers, bedrijven en overheden eerlijk zijn, dat de lusten en de lasten netjes verdeeld worden en dat gebruikers een eigen wil houden. Ook waarden als privacy, veiligheid, rechtvaardigheid en autonomie zijn daarbij belangrijk.

Lees het essay op de site van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: