calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Steeds meer publiek-privaat onderzoek in topsectoren

nieuws
21 april 2017
Topsectoren
De TKI-toeslag, de subsidieregeling voor publiek-private onderzoeksprojecten in topsectoren, is in de eerste drie jaar verviervoudigd van €28 miljoen in 2013 naar €103 miljoen in 2015.

In deze periode waren in totaal 720 onderzoeksprojecten goed voor een totale omvang van meer dan €900 miljoen. De kabinetsdoelstelling voor meer publiek-privaat gefinancierd onderzoek wordt ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

De subsidieregeling voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) is het belangrijkste nieuwe instrument van het Ministerie van Economische Zaken om publiek-private samenwerking in onderzoek te stimuleren als onderdeel van het topsectorenbeleid.

In de periode 2013-2015 werd aan in totaal 720 onderzoeksprojecten opgeteld €187 miljoen aan TKI-toeslag toegekend. De helft van dit bedrag ging naar de topsectoren Water, en High Tech Systemen & Materialen. In de onderzoeksprojecten ligt de grootste nadruk op toegepast onderzoek (62%), gevolgd door fundamenteel onderzoek (32%) en een klein deel experimentele ontwikkeling (4%).

De TKI-toeslag wordt steeds beter gevonden. Het aantal onderzoeksprojecten dat met een TKI-toeslag werd gefinancierd steeg van 144 in 2013 naar 332 in 2015. In 2013 waren bij deze projecten in totaal 655 verschillende organisaties betrokken, oplopend tot 1.518 in 2015. In dezelfde periode kwam slechts 5% van het budget aan TKI-toeslag ten gunste van bedrijven. 94% kwam terecht bij kennisinstellingen, vooral bij technische universiteiten en de TO2-instellingen, zoals TNO en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.

Bij de TO2-instellingen zijn de inkomsten uit de TKI-toeslag onvoldoende om de dalende rijksbijdrage en de daling van de inkomsten uit opdrachten te compenseren en daarmee de dalende trend in de baten te keren.