calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tweede Kamer kan grip op digitalisering versterken

Artikel
28 mei 2020

Foto: Shutterstock

Image
Meer grip op digitalisering

De Tweede Kamer kan zijn grip op digitalisering verstevigen door meer gebruik te maken van werkvormen die andere parlementen inzetten. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een internationaal vergelijkend onderzoek. Het onderzoek was op verzoek van de tijdelijke commissie Digitale toekomst die de Tweede Kamer vorig jaar instelde om meer sturing te geven aan de gewenste en ongewenste gevolgen van digitalisering.

In het kort:

  • In andere landen is parlementaire aandacht voor digitalisering soms duidelijker vormgegeven.
  • Tweede Kamer heeft verschillende mogelijkheden om grip op digitalisering te verstevigen.
  • Onderzoek geeft inzicht in keuzes die andere parlementen maken.

Voor dit onderzoek keek het Rathenau Instituut naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Denemarken, Noorwegen, België, Estland, Finland, Frankrijk en Zwitserland. Vervolgens zijn de parlementaire werkwijzen in de eerste vijf landen nader onderzocht.

Meer aandacht en ondersteuning

In meerdere landen is de parlementaire aandacht voor digitalisering duidelijker vormgegeven dan in Nederland. Zo kennen de Duitse Bondsdag en het Britse Hoger- en Lagerhuis aparte commissies en woordvoerders voor dit thema. Daarnaast hebben parlementariërs vaak een uitgebreidere inhoudelijke ambtelijke ondersteuning bij digitaliseringsvraagstukken. Parlementaire commissies betrekken vaker specialistische adviseurs.

Het Rathenau Instituut ziet verschillende mogelijkheden voor de Tweede Kamer om zijn grip op digitalisering te verstevigen. Daarbij gaat het zowel om kennisvergroting van Kamerleden, het inzetten van nieuwe werkvormen als het aanpassen van werkvormen die de Tweede Kamer nu ook al gebruikt.

Kamercommissies

Omdat digitalisering een rol speelt bij vrijwel alle beleidsdossiers is meer coördinatie tussen de verschillende vaste Kamercommissies belangrijk. Ook een eventueel nieuw op te richten vaste commissie voor digitaliseringsvraagstukken zou de bestaande commissies kunnen ondersteunen in hun werk. Daarnaast kan de Kamer een speciale digi-kenniscoördinator aanstellen als vraagbaak voor alle commissies.

‘De digitale wereld wordt een steeds belangrijker deel van ons dagelijks leven’, zegt directeur Melanie Peters van het Rathenau Instituut. ‘Digitalisering verloopt razendsnel: in de media, de zorg, het onderwijs, maar ook in het contact met je gemeente. Tweede Kamerleden onderkennen het belang om daar grip op te hebben. Dit onderzoek geeft hen inzicht in de keuzes die andere parlementen maken.’