calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tweede Kamer maakt werk van digitalisering

nieuws
07 juli 2019
digitalisering tweede kamer Onderzoekscommissie
Afgelopen week stelde de Tweede Kamer de tijdelijke onderzoekscommissie Digitale Toekomst in. Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op actuele ontwikkelingen rondom digitalisering. In het rapport Opwaarderen (2017) stelde het Rathenau Instituut al dat het politieke debat nu vooral gedreven wordt door incidenten. Het instituut raadde aan het onderwerp digitalisering periodiek – liefst commissie-overstijgend – op de Kameragenda te zetten. Met de inrichting van de commissie is daarvoor een belangrijke stap gezet.

In het kort

  • Tweede Kamer start commissie Digitale Toekomst
  • Het Rathenau Instituut adviseerde eerder al over periodiek agenderen van digitale ontwikkelingen
  • De commissie en het Rathenau Instituut onderzoeken hoe de Tweede Kamer zo goed mogelijk kan anticiperen op komende digitale ontwikkelingen

Digitalisering heeft grote invloed op onze huidige en toekomstige samenleving. Niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en veiligheid, maar ook wat betreft democratie en politiek, de verhouding tussen burgers onderling en tussen burger en overheid. Om die ontwikkelingen in goede banen te leiden is het van belang dat de overheid kaders biedt, ontwikkelingen ondersteunt en waar nodig grenzen trekt. Om hierbij op een passende manier sturing te kunnen geven, wil de Kamer zichzelf zo goed mogelijk organiseren. De commissie Digitale Toekomst gaat de Kamer hierover adviseren.

De tijdelijke commissie gaat onderzoeken hoe de Tweede Kamer vorm kan geven aan de digitale ontwikkelingen die nu en in de toekomst spelen. Vanuit een overkoepelend perspectief brengen ze in kaart op welke vlakken sturing nodig is. Ze maken daarbij gebruik van de expertise bij kennisinstituten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, en gaan op zoek naar goede voorbeelden bij andere (nationale) parlementen.

Onderzoek door het Rathenau Instituut

In samenwerking met de commissie zal het Rathenau Instituut een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar verschillende nationale parlementen om in kaart te brengen hoe zij omgaan met het onderwerp digitalisering. Zo is er in Zwitserland een vaste commissie Digitale Duurzaamheid, heeft Finland een commissie voor de Toekomst en startte Duitsland een enquêtecommissie Kunstmatige Intelligentie, die uit zowel Kamerleden als experts bestaat.

De Nederlandse Tweede Kamer wil met de commissie Digitale Toekomst ook het kennisniveau over (toekomstige) digitale ontwikkelingen verhogen en een thematische agenda opstellen met onderwerpen die de komende jaren op de radar moeten blijven bij de Kamer. De commissie bestaat uit zes Kamerleden: Kathalijne Buitenweg (Groenlinks; voorzitter), Kees Verhoeven (D66; vicevoorzitter), Jan Middendorp (VVD), Chris van Dam (CDA), Gerrit Jan van Otterlo (50PLUS), Dania van Weerdenburg (PVV) en Farid Azarkan (DENK). Eind april zal de commissie haar eindrapport opleveren.

Maatschappelijk perspectief op digitalisering

Maandag 8 juli verzorgt het Rathenau Instituut een deel van het inwerkprogramma van de commissie. Linda Kool, Rinie van Est, Melanie Peters en Ira van Keulen zullen de leden in een besloten bijeenkomst bijpraten over sociale, economische, maatschappelijke en ethische kwesties rondom het gebruik van data, digitalisering, algoritmen en kunstmatige intelligentie, ook internationaal bezien. Deze thema's vragen om een overkoepelend perspectief. De huidige thematische kamercommissies hebben ieder een eigen focus, zoals vervoer, gezondheid en wonen.

Meer informatie over het werk van de commissie (inclusief onderzoeksvoorstel) is te vinden op de website van de Tweede Kamer.