calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Duurzame landbouw en voedselproductie

Maakbare levens
Image
Gen-tech voedsel
Ons land kan voorloper zijn in de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem, waarbij verdere afname van de biodiversiteit wordt voorkomen. Daarbij is de Europese en mondiale context van wetenschap, wetgeving en handel in data bepalend. In de overgang naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem spelen onderzoekers, techbedrijven, boeren, de voedselindustrie en de consument ieder hun rol. Hoe kunnen gezondheid van mensen, gezondheid van dieren en duurzame voedselproductie samengaan?

Hoe kunnen we door middel van technologie, zoals digitalisering of genetische modificatie, de overgang maken naar duurzame landbouw en voedselproductie? Wat zijn de belangen en de belemmeringen in de ‘eiwittransitie’: de overgang van dierlijk naar plantaardig voedsel? Is kweekvlees een realistische optie? Hoe voorkomen we zoönoses? Is kringlooplandbouw de oplossing? We ondersteunen met onderzoek en dialoog de democratische besluitvorming over klimaat- en landbouwbeleid met alle betrokken partijen: ‘bio’, boer, bedrijf en burger.

Uitgelichte rapporten

De aardappel heeft de toekomst

Rapport

21 januari 2020

Innovatie
Duurzaamheid
Voedselzekerheid
Image
Aardappels in zakken

Genome editing bij planten en gewassen

Rapport

15 januari 2019

Biotechnologie
Genetisch gemodificeerde gewassen
Image
Genome editing bij planten en gewassen