calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitale gezondheidsregie vraagt om brede focus

nieuws
25 mei 2018
zorg e-Health
De rijksoverheid en het zorgveld werken momenteel aan een systeem dat het per 2020 voor iedereen mogelijk maakt online je gezondheidsgegevens in te zien. En aan te geven welke gegevens mogen worden gedeeld met andere zorgverleners. Mensen kunnen zo participeren in hun eigen zorgproces en zelf digitaal de regie nemen over hun gezondheid. De veronderstelling is dat dit gezondheidswinst oplevert.

Maar er zijn ook risico’s. Niet iedereen is bijvoorbeeld even digitaal vaardig en deze mensen zouden zo uitgesloten kunnen worden. In de ontwikkeling van het nieuwe systeem lijkt daar te weinig aandacht voor. De focus ligt vooral op de technische en organisatorische aspecten en de positie van chronische patiënten. Minder aandacht is er voor de benodigde veranderingen in de zorgpraktijk, verschillende typen patiënten, de autonomie en solidariteit van burgers, de rol van de zorgverlener en het gebruik van gegevens door derden.

Dit zijn belangrijke aandachtspunten die opgepakt zouden moeten worden bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem. Om in de dagelijkse praktijk de beloften van regie over gezondheidsgegevens waar te maken en tegelijkertijd burgers en patiënten te beschermen is een brede focus nodig.

In het rapport ‘Digitale gezondheidsregie – Meer gegevens, meer grip?’ doen we drie aanbevelingen aan betrokken partijen om verder te kunnen werken aan een maatschappelijk verantwoorde digitale gezondheidsregie. Ten eerste dienen publieke waarden als autonomie en solidariteit in het ontwerp te worden meegenomen. Ten tweede moet digitale gezondheidsregie werken voor diverse groepen mensen, zowel voor verschillende typen patiënten als voor andere groepen burgers. Ten derde raden we aan burgers te beschermen, ook als ze besluiten de eigen gegevens te delen met overheden en commerciële partijen buiten de zorg.