calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vijf aanbevelingen voor beloftevolle geneeskunde

nieuws
22 maart 2018
e-Health Biotechnologie
Image
Een plan voor het gebruik van celtechnologie voor het maken van weefsels en organen brengt genezing dichterbij voor patiënten met ziekten waarvan nu alleen de symptomen bestreden worden.

Een drietal kennisagenda’s, waaronder die van de NWA-route Regeneratieve Geneeskunde, zijn door NFU-voorzitter Ernst Kuipers aan de minister van OCW en de staatssecretaris van VWS overhandigd. Het Rathenau Instituut organiseerde een workshop die aan de basis lag van dit plan.

Onderzoekers die zich bezighouden met regeneratieve geneeskunde werken aan de regeneratie van cellen, weefsels en organen. Dat betekent dat zieke weefsels en organen kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld door levende systemen te combineren met elektronica. Zodat er uiteindelijk bijvoorbeeld geen transplantatie van donororganen meer nodig is. Het is een hoopvolle technologie, onder anderen voor mensen met verlammingen en zintuiglijke beperkingen.

Nederland behoort tot de pioniers op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Die voorsprong zorgt er onder meer voor dat de toepassingen betaalbaar zijn. Om voorop te blijven lopen is een Kennisagenda ontwikkeld. Die maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en is donderdag gepresenteerd. De NWA is in 2014 vastgelegd  en zorgt ervoor dat de wetenschap in Nederland zich meer richt op maatschappelijke vraagstukken. Er zijn 25 vraagstukken vastgesteld, die NWA-routes worden genoemd. Regeneratieve Geneeskunde is er één van.

Regeneratieve geneeskunde is een hoopvolle technologie voor mensen met verlammingen en zintuiglijke beperkingen.

Op verzoek van de organisatie achter de NWA-route regeneratieve geneeskunde inventariseerde het Rathenau Instituut wat volgens experts kan en moet gebeuren om regeneratieve geneeskunde dichter bij de patiënt te brengen. Dit gebeurde in een workshop in oktober vorig jaar. Daaruit kwamen vijf aanbevelingen:

  1. Richt een regie-orgaan op zonder winstoogmerk. Dat moet onder meer de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven faciliteren op dit nieuwe terrein.
  2. Laat dit regie-orgaan een routekaart maken met vervolgstappen voor de groei van de regeneratieve geneeskunde, op het gebied van financiering en van wet- en regelgeving.
  3. Verken alternatieve businessmodellen, die bovendien naast elkaar kunnen functioneren. Dit kan de kans vergroten dat innovaties vanuit de kennisinstellingen of het bedrijfsleven de patiënt bereiken.
  4. Maak de regeneratieve geneeskunde zichtbaarder voor een groter publiek. En benoem behaalde successen op een toegankelijke manier.
  5. Formuleer doelstellingen waarbij ruimte is voor diverse definities van ‘succes’. Patiënten zullen regeneratieve geneeskunde beoordelen vanuit de vraag hoe die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven, terwijl bedrijven successen zien wanneer zij winst maken.

Lees de hele Kennisagenda op de website van ZonMw.