calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inclusieve wetenschap

Vitale wetenschap en kennisecosystemen
Image
De inbreng van diverse groepen uit de samenleving is nodig om wetenschap en innovatie te laten bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zowel om de wetenschappelijke opgaven te definiëren vanuit verschillende perspectieven, als om de aanpak daarvan te realiseren. Diversiteit in de wetenschap is daarnaast nodig om al het beschikbare talent op te kunnen leiden en te benutten. Hoe zorgen we voor inclusieve wetenschap?

We brengen de instroom en doorstroom binnen de wetenschap verder in kaart. Van mannen en vrouwen, studenten en medewerkers met een (niet-westerse) migratie-achtergrond. Dit doen we in het kader van de monitoring van het Nationaal Actieplan Diversiteit. We hebben daarnaast oog voor de ‘openheid’ van wetenschap – open science – voor  de maatschappij. Hoe kunnen burgers, maatschappelijke organisaties en praktijkprofessionals een structurele rol spelen in (de aansturing van) kennisecosystemen rondom maatschappelijke opgaven? En hoe kunnen we – in de huidige geopolitieke situatie – ervoor zorgen dat data, onderzoeksresultaten en -faciliteiten op een verantwoorde manier worden gedeeld tussen onderzoekers onderling, en met organisaties uit de publieke en private sector? Hoe heeft de openheid van de wetenschap in Nederland zich de afgelopen jaren ontwikkeld in vergelijking met andere landen? We werken intensief samen met onze internationale partners, met de Europese Commissie en de OESO, de nationale Unesco Commissie en Unesco in Parijs.

Uitgelichte rapporten

In open science toont zich de meester

Rapport

19 mei 2020

open science
publieke betrokkenheid
Onderwijsonderzoek
Image
in open science toont zich de meester

In de geest van open science

Rapport

19 juli 2019

open science
psychiatrie
publieke betrokkenheid
Image
Open science