calendar tag arrow download print
Image
Vitale wetenschap en kennisecosystemen

Inclusieve wetenschap

De inbreng van diverse groepen uit de samenleving is nodig om wetenschap en innovatie te laten bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zowel om de wetenschappelijke opgaven te definiëren vanuit verschillende perspectieven, als om de aanpak daarvan te realiseren. Diversiteit in de wetenschap is daarnaast nodig om al het beschikbare talent op te kunnen leiden en te benutten. Hoe zorgen we voor inclusieve wetenschap?

We brengen de instroom en doorstroom binnen de wetenschap verder in kaart. Van mannen en vrouwen, studenten en medewerkers met een (niet-westerse) migratie-achtergrond. Dit doen we in het kader van de monitoring van het Nationaal Actieplan Diversiteit. We hebben daarnaast oog voor de ‘openheid’ van wetenschap – open science – voor  de maatschappij. Hoe kunnen burgers, maatschappelijke organisaties en praktijkprofessionals een structurele rol spelen in (de aansturing van) kennisecosystemen rondom maatschappelijke opgaven? En hoe kunnen we – in de huidige geopolitieke situatie – ervoor zorgen dat data, onderzoeksresultaten en -faciliteiten op een verantwoorde manier worden gedeeld tussen onderzoekers onderling, en met organisaties uit de publieke en private sector? Hoe heeft de openheid van de wetenschap in Nederland zich de afgelopen jaren ontwikkeld in vergelijking met andere landen? We werken intensief samen met onze internationale partners, met de Europese Commissie en de OESO, de nationale Unesco Commissie en Unesco in Parijs.

Lees meer +

Uitgelichte rapporten

Image
in open science toont zich de meester
Rapport 19 mei 2020 In open science toont zich de meester open science publieke betrokkenheid Onderwijsonderzoek
Image
Open science
Rapport 19 juli 2019 In de geest van open science open science psychiatrie publieke betrokkenheid
Meer laden