calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Innovatiekracht inzetten voor maatschappelijke opgaven

Vitale wetenschap en kennisecosystemen
Image
Wetenschapsbeleid voor de samenleving
Hoe kunnen wetenschap en innovatie beter worden gemobiliseerd voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd? Opvattingen over de rol van de overheid bij het sturen, mobiliseren en financieren van wetenschap en innovatie, veranderen. De samenleving verwacht een meer actieve en richtinggevende rol van de overheid, om te zorgen dat de publieke investeringen in onderzoek leiden tot kennis en innovaties in dienst van duurzame ontwikkeling.

Kan een maatschappelijke opgave niet alleen gezien worden als economische kans voor bedrijven, maar ook als kans voor maatschappelijke transities? Welke lessen met betrekking tot coördinatie van beleidsdomeinen en bestuurslagen kunnen we trekken uit City Deals en Regio Deals? Door monitoring van de dynamiek van ecosystemen voor onderzoek en innovatie, dragen we ook bij aan de vernieuwing van methoden voor evaluatie van onderzoeks- en innovatiebeleid. Daarvoor putten we inspiratie uit de wereld van ontwikkelingssamenwerking, waarin de vraag naar de impact op de samenleving centraal staat en veel ervaring is met evalueren op basis van theory-of-change en impact narratives.

Uitgelichte rapporten

Kennis, kunde, beleidskeuzes

Rapport

25 maart 2020

ministerie
beleid
kennisgedreven democratie
Image
Bijeenkomst van ambtenaren op een ministerie

Bedrijf zoekt universiteit

Rapport

10 oktober 2018

Publiek-private samenwerking
partnership
Image

Living labs in Nederland

Rapport

17 oktober 2017

Innovatie
R&D
Slimme stad
Image