calendar tag arrow download print
Image
Wetenschapsbeleid voor de samenleving
Innovatiekracht inzetten voor maatschappelijke opgaven

Innovatiekracht inzetten voor maatschappelijke opgaven

Hoe kunnen wetenschap en innovatie beter worden gemobiliseerd voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd? Opvattingen over de rol van de overheid bij het sturen, mobiliseren en financieren van wetenschap en innovatie, veranderen. De samenleving verwacht een meer actieve en richtinggevende rol van de overheid, om te zorgen dat de publieke investeringen in onderzoek leiden tot kennis en innovaties in dienst van duurzame ontwikkeling.

Kan een maatschappelijke opgave niet alleen gezien worden als economische kans voor bedrijven, maar ook als kans voor maatschappelijke transities? Welke lessen met betrekking tot coördinatie van beleidsdomeinen en bestuurslagen kunnen we trekken uit City Deals en Regio Deals? Door monitoring van de dynamiek van ecosystemen voor onderzoek en innovatie, dragen we ook bij aan de vernieuwing van methoden voor evaluatie van onderzoeks- en innovatiebeleid. Daarvoor putten we inspiratie uit de wereld van ontwikkelingssamenwerking, waarin de vraag naar de impact op de samenleving centraal staat en veel ervaring is met evalueren op basis van theory-of-change en impact narratives.

Lees meer +

Uitgelichte rapporten

Image
Bijeenkomst van ambtenaren op een ministerie
Rapport 25 maart 2020 Kennis, kunde, beleidskeuzes ministerie beleid kennisgedreven democratie
Image
Rapport 10 oktober 2018 Bedrijf zoekt universiteit Publiek-private samenwerking partnership
Image
Rapport 17 oktober 2017 Living labs in Nederland Innovatie R&D Slimme stad
Meer laden