calendar tag arrow download print
Image
MIT
Rapport
28 februari 2020

Beoordelingsinstrument wetenschapscommunicatie

Publieke betrokkenheid bij wetenschap
Valorisatie Wetenschapscommunicatie
Foto: Ariel Noyman/City Science group, MIT Media Lab https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Dit beoordelingsinstrument moet wetenschappers helpen om aan goede wetenschapscommunicatie te (laten) doen; en het moet bestuurders en financiers helpen goede wetenschapscommunicatie te (h)erkennen en waarderen.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

Het Rathenau Instituut beoogt de Nederlandse wetenschap te ondersteunen bij haar valorisatietaak, door een instrument te ontwikkelen waarmee hoge kwaliteit in wetenschapscommunicatie beoordeeld kan worden.

Dit beoordelingsinstrument moet wetenschappers helpen om aan goede wetenschapscommunicatie te (laten) doen; en het moet bestuurders en financiers helpen goede wetenschapscommunicatie te (h)erkennen en waarderen.

Daarmee willen we een cultuur van kennisdeling over en innovatie van wetenschapscommunicatie stimuleren, helpen voorkomen dat tijd en geld verspild worden aan minder goede projecten, meer diverse carrières bij wetenschappers ondersteunen en mogelijkheden voor sturing van wetenschapscommunicatie vanuit visie en beleid creëren.

Meer laden