calendar tag arrow download print
Image
Terugblik 9 maanden beurs
Maakbare levens

Maatschappelijk en politiek debat over bio-ethiek

Nieuwe technologische ontwikkelingen in de landbouw en medische zorg roepen terugkerende vragen op. Mogen deze technieken worden gebruikt? Moeten wetenschappers door de samenleving ter verantwoording geroepen worden? Hoe blijft er aandacht voor de ervaren ‘waarden’ van een leven, waarvoor niet alleen gezondheid bepalend is, maar bijvoorbeeld ook geluk, welzijn en veiligheid? Het Rathenau Instituut heeft veel ervaring in de analyse van bio-ethische vraagstukken en het in kaart brengen van perspectieven en belangen daarbij. Met deze expertise voeden we actuele debatten en ondersteunen we anderen om dialogen op een inclusieve manier te voeren.

We werken onder andere samen met patiëntverenigingen, de Gezondheidsraad, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Ook nemen we internationale verschillen onder de loep. Landen denken verschillend over ethische, maatschappelijke en juridische vragen in de bio-ethiek. Bijvoorbeeld bij de aanpak van de COVID-19 pandemie en zoönoses (denk aan Q-koorts en SARS), de race om het coronavaccin. Maar ook waar het gaat om de effecten van klimaatverandering of de grote gezondheidsverschillen, wereldwijd en tussen mensen met lage en hoge inkomens.

Lees meer +

Uitgelichte rapporten

Image
Deelnemers in gesprek over kiembaanmodificatie tijdens een DNA-dialoog
Rapport 25 januari 2021 Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA DNAdialoog Embryo Kiembaanmodificatie Publieksonderzoek
Image
In gesprek over DNA
Rapport 02 oktober 2019 In gesprek over het aanpassen van erfelijk DNA van embryo’s Kiembaanmodificatie DNAdialoog
Meer laden