calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Meedenken en meedoen in de technologische samenleving

Democratische informatiesamenleving
Image
Toekomstbestendige democratie subthema - Talinn Digital Summit
Mee kunnen denken en mee kunnen doen in de technologische samenleving is niet vanzelfsprekend. We signaleerden de afgelopen jaren dat burgers door technologische ontwikkelingen meer mogelijkheden hebben om informatie en kennis te vergaren. Maar ook dat geautomatiseerde besluitvorming, algoritmen en AI het kritisch vermogen van burgers om zelf te kiezen en richting te geven aan hun leven, juist weer ondermijnt. Hoe kan iedereen meepraten en meedoen in de technologische samenleving?

We werken het begrip ‘technologisch burgerschap’ verder uit. Hoe mediawijs of technologisch vaardig burgers ook zijn, er is meer nodig dan educatie om grip te krijgen op de hoogtechnologische samenleving, het herkennen van nepnieuws of de bescherming van je eigen cyberveiligheid. Daarnaast onderzoekt het Rathenau Instituut het vertrouwen in maatschappelijke instituties zoals de overheid, wetenschap, media en het openbaar bestuur. Welke factoren beïnvloeden het vertrouwen van burgers, met name rondom controversiële onderwerpen? Hoe kan digitale technologie de kwaliteit van de democratie en het draagvlak ervoor versterken? En wat hebben we de afgelopen tijd, in de aanpak van de coronacrisis, geleerd over het betrekken van burgers bij democratische besluitvorming?

Uitgelichte rapporten

Online meebeslissen

Rapport

10 januari 2018

Digitale democratie
Inspraak
Image

Van draagvlak naar meer

Rapport

07 juli 2016

Innovatie
Nanotechnologie
Image