calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Internationale samenwerking

De maatschappelijke aspecten van technologie, wetenschap en innovatie hebben vaak een internationale dimensie. Het Rathenau Instituut werkt daarom regelmatig in internationaal verband samen.

Via het netwerk European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) wisselen wij kennis uit met organisaties in het buitenland. Op verzoek van het Europese Parlement, de Europese Commissie, de Raad van Europa en op eigen initiatief dragen wij bij aan internationale onderzoeksprojecten.

Meerwaarde van samenwerken

Deze projecten zijn niet alleen voor internationale belanghebbenden interessant; ze voeden ook ons eigen onderzoek door Nederlandse ontwikkelingen in een internationaal kader te plaatsen.

De diverse internationale onderzoeksactiviteiten van het Rathenau Instituut liggen in lijn met onze missie, onderzoeksgebieden en publieke taak.

Voorbeelden van internationaal onderzoek

  • Via het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 onderzoeken wij bijvoorbeeld de maatschappelijke impact van grote onderzoeksinfrastructuren in het project ACCELERATE.
  • In het project RECIPES analyseren we samen met partners hoe het voorzorgsprincipe wordt gebruikt in Europa, bijvoorbeeld als het gaat om glyfosaat, hormoonverstorende stoffen of gentechnologie.
  • In het verleden droegen wij ook bij aan het internationale dialoog over gentechnologie als onderdeel van het project SYN-ENERGENE.
  • Op verzoek van het Science and Technology Options Assessment panel van het Europese Parlement voerden we diverse onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de invloed van digitalisering op de democratie en de opkomst van 3D bioprinting. Lees meer over ons onderzoek op verzoek van derden.
  • Ten slotte neemt het Rathenau Instituut ook deel aan Marie Sklodowska-Curie European Training Networks (ETN), Cooperation in Science & Technology (COST) actions en studies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Naast het informeren van het internationale debat over technologie, wetenschap en innovatie vergroot het Rathenau Instituut de capaciteit van beleidsmakers om met deze informatie om te gaan. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van cursusmateriaal en het verzorgen van workshops, bijvoorbeeld op verzoek van de Joint Research Centre (JRC).

Meer weten?

Voor verzoeken om deel te nemen aan nieuwe onderzoeksconsortia verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze themacoördinatoren.