calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Onderzoek op verzoek

Het Rathenau Instituut is onafhankelijk en bepaalt de eigen onderzoeksagenda binnen het werkprogramma. Naast onderzoek voor ons werkprogramma, doen we soms onderzoek op verzoek van derden. Bijvoorbeeld voor ministeries, overheden of publieke organisaties. Of bijvoorbeeld voor Europese organisaties.

Een voorwaarde voor onderzoek op verzoek van derden is dat dit past binnen onze missie, onderzoeksgebieden en publieke taak. Wij publiceren ons onderzoek altijd open access. 

Onderzoek op verzoek van Nederlandse organisaties 

Enkele voorbeelden van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten: 

Europees onderzoek 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@rathenau.nl