calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Bo Hijstek LLM

Onderzoeker
Binnen het thema Digitale Samenleving onderzoekt Bo onder andere de maatschappelijke aspecten van quantumtechnologie en de manier waarop overheden, wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierop inspelen.

Opleiding en loopbaan
Na anderhalf jaar Kunstmatige Intelligentie, stapte Bo over naar de bachelor Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Ze volgde keuzevakken op het gebied van onder andere mensenrechten en politieke journalistiek. Hierna koos Bo binnen de master Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, voor de richting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT. Hier studeerde zij (cum laude) af met een onderzoek naar de botsing tussen artikel 10 EVRM en de zakelijke praktijk van sociale media platformen, en de mate waarin die platformen mensenrechtelijke verantwoordelijkheden hebben. Voordat Bo bij het Rathenau Instituut aan de slag ging, werkte ze bij Open State Foundation.