calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Drs. Jeroen Heres

Chief Scientist
Jeroen Heres is Chief Scientist bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Jeroen richt zich als Chief Scientist op de kwaliteit van de onderzoeks- en dialoogfunctie. Hierbij heeft hij oog voor strategische ontwikkelingen en de politieke en maatschappelijke betekenis van het instituut. 

Loopbaan en ervaring
Jeroen heeft een brede ervaring binnen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Na zijn studie psychologie en methodologie deed hij onderzoek naar de impact van ICT op sociale verandering bij KPN en TNO. Hij gaf leiding aan de afdeling voor strategie- en beleidsonderzoek bij TNO ICT en was programmadirecteur ‘Strategy & Change’ bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Binnen dit programma werden samen met TNO strategische analyses uitgevoerd en in dialoog met overheid en bedrijfsleven nieuwe innovatiestrategieën voor Nederland verkend. 

Van 2012 tot en met 2020 heeft Jeroen gewerkt voor de Rijksoverheid. Bij het ministerie van OCW gaf hij leiding aan het strategieprogramma en was hij betrokken bij de ontwikkeling van de wetenschapsvisie van het kabinet. De laatste jaren was hij directeur van de Centrale Eenheid Strategie binnen het ministerie van JenV. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische agenda en kennisfunctie van het departement.