calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tijs Sikma MA

Onderzoeker
Tijs Sikma is onderzoeker medische technologie.

Expertise

Tijs onderzoekt safe-by-design. Zo houdt hij zich bijvoorbeeld bezig met de vraag of bedrijven en/of onderzoeksprogramma's door (vroegtijdige) maatschappelijke inbedding tot andere keuzes komen bij risicopreventie.

Opleiding en loopbaan

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen volgde Tijs de master Politiek & Parlement, en Philosophy and Science. Zijn scripties beschreven de ontwikkeling van het denken in de Nederlandse politiek over volksgezondheid. Hij onderzocht de geschiedenis van de gezondheidszorg aan de hand van theorieën uit de biopolitiek. Daarnaast heeft hij een jaar als Projectleider Zorg gewerkt bij Bureau de Helling.