Straatbeeld

Missie

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Instellingsbesluit van het instituut (pdf)

Werkprogramma

Slimme technologie, de maatschappelijke impact van innovatie en de maatschappelijke bijdrage van de wetenschap: een greep uit de onderwerpen die het Rathenau Instituut onderzoekt. Elke twee jaar presenteert het Rathenau Instituut een nieuw werkprogramma. Daarin staat aan welke thema’s en onderzoeken het instituut gaat werken. Het werkprogramma komt tot stand in samenwerking met de programmaraad van het instituut.

Werkprogramma 2015 - 2016

Bekijk alle medewerkers

Bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut staat onder voorzitterschap van mevrouw Gerdi Verbeet.

Lees meer over het bestuur

Programmaraad

De programmaraad is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het werkprogramma van het Rathenau Instituut.

Lees meer over de programmaraad

Vacatures
 

Klik hier voor actuele vacatures.

Jaarverslagen


Hier vindt u het meest recente jaarverslag van het Rathenau Instituut:

Jaarverslag 2015

Pers

Journalisten kunnen contact opnemen met 070-342 15 42 of communicatie@rathenau.nl.

Contact

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag vlak naast station Laan van Nieuw-Oost Indië. Neem contact met ons op via 070-342 15 42 of info@rathenau.nl.

Meer informatie en kaartje