calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vitale wetenschap en kennisecosystemen

Thema
Image
De samenleving heeft hoge verwachtingen van kennis die bijdraagt aan maatschappelijke opgaven. Daarvoor is samenwerking tussen kennisorganisaties, bedrijven en overheden nodig. Wetenschap en technologie hebben tevens strategische betekenis in het licht van de geopolitiek en de dominante posities van China en de VS. Wie geeft vorm aan de ontwikkeling van wetenschap en hoe blijft onafhankelijkheid gewaarborgd?

Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en de afname van biodiversiteit vragen om langjarige onderzoeksagenda’s. Daarvoor is samenwerking tussen veel partijen nodig en tussentijdse bijsturing. En naast fundamentele kennis, ook gerichte kennis. De geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen in Nederland staan in de internationale top 5. Ze helpen ons mechanismen van insluiting en uitsluiting te doorgronden en de veranderingen in de samenleving mede vorm te geven.

Subthema's

Binnen het thema 'Vitale wetenschap en kennisecosystemen' doen we op vier onderwerpen nieuw onderzoek.