calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

2017: De start van ACCELERATE, een Horizon 2020-project

maatschappelijke impact Europese samenwerking

Zes spiegelsegmenten van de James Webb-ruimtetelescoop (c) NASA/MSFC/David Higginbotham (via Wikimedia, Public-Domain)

Image
In het ACCELERATE-project ontwikkelt het Rathenau Instituut een methode om de maatschappelijke impact van onderzoeksinfrastructuren in kaart te brengen.

Het uitgangspunt is dat onderzoeksinfrastructuren meerdere rollen kunnen hebben. Het is een wetenschappelijke faciliteit en een hoogtechnologisch bouwproject en een werkgever. Elk van de rollen leidt tot een ander soort impact en elke vorm van impact komt op een andere manier tot stand. Met andere woorden: elke infrastructuur heeft te maken met een aantal heel verschillende impactpaden.

In het ACCELERATE-project werkt het Rathenau Instituut samen met faciliteiten op het gebied van materiaalonderzoek. ACCELERATE loopt van 2017-2020 en ontvangt financiering uit Horizon2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. 

Meer informatie over het project

Het overkoepelende doel van ACCELERATE is om de lange termijn duurzaamheid van grootschalige onderzoeksfaciliteiten te versterken. Het project besteedt daarom aandacht aan het besturen en beheren van een faciliteit. Voorbeelden zijn het verwerven van structurele financiering, het verbeteren van de dienstverlening aan bestaande gebruikers, het betrekken van nieuwe groepen gebruikers en het trainen van het eigen personeel op deze gebieden.

ACCELERATE loopt van 2017-2020. Het ontvangt financiering uit het Kaderprogramma van de Europese Unie voor Onderzoek en Innovatie, onder subsidienummer 731112. Het project heeft een eigen website http://www.accelerate2020.eu/