calendar tag arrow download print
Image
case
20 april 2019

2017: De start van ACCELERATE, een Horizon 2020-project

maatschappelijke impact Europese samenwerking
In 2017 geeft het Rathenau Instituut vervolg aan het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren, binnen het Europese ACCELERATE project. Doel van het project is om een breed toepasbare methode te ontwikkelen om verschillende vormen van de maatschappelijke impact van onderzoeksinfrastructuren in kaart te brengen en zo goed mogelijk te kunnen meten.

Het overkoepelende doel van het ACCELERATE-project is om de langetermijn-duurzaamheid van grootschalige onderzoeksfaciliteiten te versterken. Dit vraagt om de ontwikkeling van beleid en van juridische en bestuurlijke instrumenten, om zo een effectiever management en gebruik van de onderzoeksinfrastructuren (RI's) te kunnen realiseren.

Het uitgangspunt van de aanpak van het Rathenau Instituut is dat RI’s meerdere identiteiten hebben, met elk een eigen vorm van impact. Een RI is bijvoorbeeld een faciliteit die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt, maar ook een dienstverlenende organisatie voor industriële gebruikers. Het is tevens een complex technologisch artefact dat ontworpen, gebouwd en onderhouden moet worden, en als knooppunt fungeert in wetenschappelijke netwerken. Ook zijn RI’s een grote regionale werkgever. Daarnaast kunnen ze nog andere functies hebben.

Voor elk van die identiteiten kan een eigen impact pathway worden opgesteld, waarin activiteiten van de RI worden gelinkt aan de effecten voor stakeholders en omgeving. Voor de verschillende onderdelen van de impact pathways kan vervolgens onderbouwing (kwantitatief en kwalitatief) worden gezocht. Dit kan per RI resulteren in een eigen ‘verhaal’ over de maatschappelijke impact in verschillende vormen.

Meer informatie over ACCELERATE

Meer over het gehele ACCELERATE-project is te lezen op www.accelerate2020.eu.

Informatie over het onderzoeksproject dat het Rathenau Instituut in het kader daarvan uitvoert, leest u op de pagina 'Hoe meet je de impact van grote research-centra?'.