calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Balans van de wetenschap 2018

Rapport
27 september 2018
financiering internationaal Talent impact
Image
De Balans van de Wetenschap 2018 bevat indicatoren voor de prestaties van de wetenschap op verschillende gebieden, die het kabinet definieerde in de Wetenschapsvisie 2025. In 2016 maakten we voor het eerst de balans op. Dat deden we toen samen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Downloads

Downloads

Samenvatting

In 2016 werd voor het eerst de Balans van de wetenschap opgesteld, op verzoek van de minister van OCW. De Balans van de Wetenschap 2018 bevat een update van de cijfers.

Voor de eerste Balans van de wetenschap hebben het Rathenau Instituut, de KNAW en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTi) gezamenlijk een analyseschema ontwikkeld. De basis hiervoor is de ‘Wetenschapsvisie 2025, keuzes voor de toekomst’.

Deze tweede editie van de balans van de Wetenschap is opgesteld door het Rathenau Instituut. Het eerder ontwikkelde analyseschema hebben we hier weer gebruikt. Inhoudelijk geeft het overzicht aan indicatoren een vergelijkbaar beeld als twee jaar geleden. Op hoofdlijnen: de kwaliteit van de wetenschap is van hoog niveau, de bewijzen voor impact worden steeds talrijker en veelzijdiger en de Nederlandse universiteiten trekken veel talent aan uit binnen- en buitenland.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen opgaven voor de wetenschap meer zijn. Om deze opgaven verder inzichtelijk te maken, organiseert het Rathenau Instituut in 2019 een serie debatten waarin de betekenis van de resultaten uit de Balans voor de diverse partijen, waaronder onze partners KNAW en de AWTi, centraal staat.

Bij voorkeur citeren als: 
Koens, L., A. Vennekens, R. Hofman, N. van den Broek-Honingh en J. de Jonge. Balans van de Wetenschap 2018, Den Haag, Rathenau Instituut, 2018

Eerdere editie