calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap

Rapport
06 oktober 2015
Analyse van beleidsopties bij vier scenario's
Wetenschapsbeleid
Image
Dit rapport presenteert een groot aantal beleidsopties op wetenschapsgebied die in de afgelopen jaren zijn geopperd. We hebben deze geanalyseerd in het licht van vier scenario’s die we eerder in samenwerking met de VSNU hebben ontwikkeld. Uit die scenario’s blijken twee belangrijke vragen voor de Nederlandse onderzoeksinstellingen te zijn: hoe vanuit de maatschappij tegen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt aangekeken, en of de instellingen toegang hebben tot voldoende middelen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft naar aanleiding van de behandeling van de Wetenschapsvisie 2025 het Rathenau Instituut gevraagd om de scenario’s uit de studie ‘Vizier Vooruit’ uit te werken in beleidsopties. Deze scenario’s zijn het resultaat van een intensief traject dat de VSNU en het Rathenau Instituut organiseerden in 2013 - 2014.

Het doel van dit rapport is om de Tweede Kamer:

- inzicht te geven in de kansen en bedreigingen binnen de vier scenario’s voor het realiseren van de doelen in de Wetenschapsvisie 2025;

- beleidsopties te presenteren, die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Wetenschapsvisie 2025, en die voortkomen uit verschillende mogelijke ontwikkelingen, die in de scenario’s zijn geschetst. Zo wordt ook zichtbaar welke keuzes er (nog) niet gemaakt zijn in de Wetenschapsvisie.

De scope van dit onderzoek is het publieke deel van het wetenschapssysteem.

Dit rapport is gebaseerd op interviews met onderzoekers en bestuurders van onderzoeksorganisaties en anderen die zich in het debat over onderzoek- en wetenschapsbeleid hebben gemengd. Verder is het rapport gebaseerd op een analyse van beleidsopties zoals genoemd in het publieke debat, in de adviezen van de AWTI en de KNAW en op een analyse van wetenschapssystemen in zes West Europese landen.

Op basis hiervan is een eerste groslijst gemaakt met 164 beleidsopties. Deze groslijst is door clustering teruggebracht tot een lijst van 63 significante beleidsopties. Van elk van de 63 beleidsopties is getoetst hoe deze zich verhoudt tot elk van de scenario’s uit het rapport ‘Vizier Vooruit’: dit noemen wij de strategische fit.

 

Bij voorkeur citeren als:
Barend van der Meulen, Pol Maclaine Pont, Patricia Faasse, Jasper Deuten, Rosalie Belder, 2015, Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap, analyse van beleidsopties bij vier scenario’s, Den Haag, Rathenau Instituut.