calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wetenschap in balans

Vitale wetenschap en kennisecosystemen
Image
Twee mannen ontmoeten elkaar op een brug bij de High Tech Campus Eindhoven
Het Nederlandse wetenschapsbeleid benoemt drie doelen: wetenschap van wereldformaat, ruimte voor talent en maatschappelijke impact. Het vertrouwen in de wetenschap is hoog, maar de maatschappelijke verwachtingen zijn dat ook. De onafhankelijkheid van de wetenschap vraagt om extra aandacht en om voldoende middelen. Nieuwe onderzoekspraktijken, zoals living labs en publiek-publieke samenwerking, moeten op een andere manier gewaardeerd worden dan nu in de wetenschap gebruikelijk is, om de kennis te kunnen benutten voor de samenleving. Hoe ontstaat differentiatie en balans in de wetenschap?

We brengen de stand van de Nederlandse wetenschap in beeld, waar het gaat om geld, personeel, samenwerking, output en impact. Waar mogelijk doen we dat in vergelijking met andere landen. We monitoren het vertrouwen van Nederlanders in de wetenschap. Verder onderzoeken we de balans van de wetenschap. Hoe houden we genoeg ruimte voor ‘ongebonden’ onderzoek? Welke (nieuwe) rollen spelen experts en kennisorganisaties bij kennis- en innovatieagenda’s van de industrie en de publieke sector? De wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en impact binnen universiteiten en hogescholen heeft onze bijzondere aandacht, bijvoorbeeld voor kennis die moet ontstaan over de grenzen van disciplines heen, of in relatie tot de zogenaamde matchingsdruk, als nieuwe vorm van cocreatieve onderwijs- en onderzoekpraktijk.

Uitgelichte rapporten

Balans van de wetenschap 2020

Rapport

25 augustus 2020

financiering
impact
Talent
internationaal
Image
Balans van de wetenschap 2020 - Rathenau Instituut

Vertrouwen in de wetenschap 2018

Rapport

28 augustus 2018

Image