calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De positie van Nederland in de EU Kaderprogramma's

datapublicatie
08 maart 2022
kaderprogramma Horizon Europe
In deze datapublicatie laten we zien dat Nederland structureel meer ontvangt uit de Europese kaderprogramma's dan dat het eraan betaalt. Ook tonen we een grafiek van de Top 10 van landen die in absolute zin het meest ontvangen. Nederland staat op de zesde plek.

In het kort

  • Nederland ontvangt 1,5 keer meer uit de Europese Kaderprogramma H2020 dan dat het bijdraagt.
  • Nederland staat op de zesde plek van Europa qua absolute inkomsten uit H2020.
  • Per fte onderzoek zijn Nederlandse onderzoekers het meest succesvol in het verkrijgen van financiering uit H2020.

Relatieve uitgaven en inkomsten van Nederland in de EU-kaderprogramma's

Nederland haalt 1,5x meer binnen dan het uitgeeft
Nederlandse onderzoekers ontvangen keer op keer meer van de EU dan dat ons land bijdraagt. In het recente EU-programma, H2020, ontvangt ons land 1,5 keer meer dan dat Nederland investeert (7,8% inkomsten versus 5,2% uitgaven). De bovenste figuur laat ook zien dat Nederland procentueel gezien steeds minder aan de EU-begroting voor onderzoek is gaan bijdragen. Dat komt vooral doordat er meer lidstaten bijgekomen zijn.
 

De Top 10 van ontvangende landen in Horizon 2020

Nederland op de zesde plaats van meest ontvangende landen
De tweede grafiek toont de Top 10 van ontvangende landen van het recente EU-programma H2020. Nederland ontving 5 miljard euro (7,8%). In absolute omvang is Nederland daarmee de zesde ontvanger. Ons land komt na de grote landen als Duitsland (14,6%), het Verenigd Koninkrijk (11,6%), Frankrijk (10,9%), Spanje (9,4%) en Italië (8,2%). De complete top-10 haalt 76% van de middelen binnen.
 

Nederlandse onderzoekers ontvangen per fte onderzoek de meeste financiering uit H2020

Wanneer we corrigeren voor het aantal onderzoekers in een land, uitgedrukt in fte, zijn Nederlandse onderzoekers de meest succesvolle ontvangers van financiering uit H2020. Per fte onderzoek werkzaam in de publieke sector ontvangen zij 170.758 euro.