calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De positie van Nederland in de EU Kaderprogramma's

datapublicatie
03 juli 2023
kaderprogramma Horizon Europe
In deze datapublicatie laten we zien dat Nederland structureel meer ontvangt uit de Europese kaderprogramma's dan dat het eraan betaalt. Ook tonen we een grafiek van de Top 10 van landen die in absolute zin het meest ontvangen. Nederland staat op de zesde plek.

In het kort

  • Nederland ontvangt 1,5 keer meer uit de Europese Kaderprogramma H2020 en Horizon Europe (HEU) dan dat het bijdraagt.
  • Nederland staat, respectievelijk, op de zesde en vierde plek van Europa qua absolute inkomsten uit H2020 en Horizon Europe (HEU)..
  • Per fte onderzoek zijn Nederlandse onderzoekers het meest succesvol in het verkrijgen van financiering uit H2020.

Relatieve uitgaven en inkomsten van Nederland in de EU-kaderprogramma's

Nederland haalt 1,5x meer binnen dan het uitgeeft
Nederlandse onderzoekers ontvangen keer op keer meer van de EU dan dat ons land bijdraagt. In het recente EU-programma, H2020, ontvangt ons land 1,5 keer meer dan dat Nederland investeert (7,8% inkomsten versus 5,2% uitgaven). De bovenste figuur laat ook zien dat Nederland procentueel gezien steeds minder aan de EU-begroting voor onderzoek is gaan bijdragen. Dat komt vooral doordat er meer lidstaten bijgekomen zijn.
 

De Top 10 van ontvangende landen in Horizon 2020 en Horizon Europe 

Nederland op de vierde (HEU) en zesde (H2020) plaats van meest ontvangende landen in de EU-programma's 
De bovenstaande grafieken tonen de top-10 van de ontvangende landen van de EU-programma's HEU en H2020. Tot nu toe ontving Nederland 1,9 miljard euro (9%) uit HEU en in totaal 5 miljard euro (7,9%) uit H2020. Voor HEU komt Nederland na Duitsland 16,7%, Frankrijk (11,3%)) en Spanje (10,95%). Voor H2020 komt ons land na grote landen als Duitsland (14,6%), het Verenigd Koninkrijk (11,6%), Frankrijk (10,9%), Spanje (9,4%) en Italië (8,2%). Voor beide programma's haalt de top-10 ongeveer driekwart van de middelen binnen. 

Nederlandse onderzoekers ontvangen per fte onderzoek de meeste financiering uit H2020

Wanneer we corrigeren voor het aantal onderzoekers in een land, uitgedrukt in fte, zijn Nederlandse onderzoekers de meest succesvolle ontvangers van financiering uit H2020. Per fte onderzoek werkzaam in de publieke sector ontvangen zij 170.758 euro.