calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verdeling inkomsten uit H2020 in Nederland, naar type organisatie en onderwerp

datapublicatie
04 maart 2022
Horizon2020 inkomsten organisaties
In deze datapublicatie geven we informatie over de Nederlandse inkomsten uit het Europese Horizon 2020 programma (H2020-programma). In de eerste figuur vergelijken we welke organisaties in Nederland en Europa geld binnenhalen. In de tweede figuur de verdeling in Nederland over de maatschappelijke uitdagingen (societal challenges).

In het kort

  • In Nederland gaat een groter deel van de H2020-inkomsten naar universiteiten en hogescholen dan gemiddeld.
  • Ons land is met 12% uit het EU-budget koploper op het gebied van 'gezond en welzijn'.
  • Op de societal challenge 'veilige samenlevingen' haalt Nederland slechts 5% van het beschikbare budget binnen.

Toekenning H2020-budget naar type organisatie

Universiteiten en hogescholen halen meeste Europese geld binnen
De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor 50% van het aan Nederland gegeven Europese H2020-geld. Daarmee gaat er in Nederland een relatief groot deel van de beschikbare financiering naar de universiteiten. Van het totaal uitgegeven H2020-budget ging 40% naar hogeronderwijsinstellingen. De Nederlandse bedrijven halen 24% van de Nederlandse inkomsten binnen. Dat is iets minder dan het Europees gemiddelde van 28%. 
 

H2020-budget toegekend aan Nederlandse organisaties voor societal challenges

Gezondheid en welzijn is koploper
Het geld dat Nederland tot nu toe voor deze maatschappelijke uitdagingen heeft gekregen (1,9 miljard euro) is 39% van het totale Europese geld dat Nederland aan onderzoek kan besteden.

Nederland ontvangt absoluut (711 miljoen euro) de meeste middelen voor de maatschappelijke uitdaging gezondheid en welzijn. Ook relatief is Nederland koploper op gezondheid en welzijn. 12% van het totale Europese budget voor deze uitdaging gaat naar ons land.

Ook op het gebied van voedselzekerheid en duurzame landbouw doet Nederland het goed (292 miljoen euro, 9% van het totale EU-budget). Minder sterk is ons land bij Europa in een veranderende wereld (62 miljoen euro, 6% van het EU-totaal), geïntegreerd transport (301 miljoen euro, 6% van het EU-totaal) en veilige samenlevingen (72 miljoen euro, 5% van het totale EU-budget).