calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verdeling inkomsten uit Horizon Europe en H2020 in Nederland, naar type organisatie en onderwerp

datapublicatie
04 maart 2022
Horizon2020 inkomsten organisaties
In deze datapublicatie geven we informatie over de Nederlandse inkomsten uit het Europese Horizon 2020 programma (H2020-programma) en Horizon Europe (HEU) . In de eerste figuur vergelijken we welke organisaties in Nederland en Europa geld binnenhalen. In de tweede figuur de verdeling in Nederland over de maatschappelijke uitdagingen (societal challenges).

In het kort

  • In Nederland gaat een groter deel van de H2020- en HEU-inkomsten naar universiteiten en hogescholen dan gemiddeld.
  • Ons land is met 12% uit het EU-budget koploper op het gebied van 'gezond en welzijn'.
  • Op de societal challenge 'veilige samenlevingen' haalt Nederland slechts 5% van het beschikbare budget binnen.

Toekenning budget Horizon Europe en H2020 naar type organisatie

Universiteiten en hogescholen halen meeste Europese geld binnen
Voor zowel HEU (45%) als H2020 (50%) zijn de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de inkomsten uit Europese programma's. Daarmee gaat er in Nederland een relatief groot deel van de beschikbare financiering naar de universiteiten. Van het totaal uitgegeven H2020-budget ging 40% naar hogeronderwijsinstellingen. Voor het HEU-budget is dit aandeel, tot nu toe, ruim 33% . Nederlandse hogeronderwijsinstellingen halen dus meer inkomsten binnen dan het Europese gemiddelde. De Nederlandse bedrijven halen 27% van de Nederlandse inkomsten binnen voor HEU en 24% voor H2020. Dat is iets minder dan het Europees gemiddelde van 30% voor HEU en 28% voor H2020. 
 

H2020-budget toegekend aan Nederlandse organisaties voor societal challenges

Gezondheid en welzijn

Het geld dat Nederland tot nu toe voor deze maatschappelijke uitdagingen heeft gekregen (1,9 miljard euro) is 39% van het totale Europese geld dat Nederland aan onderzoek kan besteden.

Nederland ontvangt absoluut (711 miljoen euro) de meeste middelen voor de maatschappelijke uitdaging gezondheid en welzijn. Ook relatief is Nederland koploper op gezondheid en welzijn. 12% van het totale Europese budget voor deze uitdaging gaat naar ons land.

Ook op het gebied van voedselzekerheid en duurzame landbouw doet Nederland het goed (292 miljoen euro, 9% van het totale EU-budget). Minder sterk is ons land bij Europa in een veranderende wereld (62 miljoen euro, 6% van het EU-totaal), geïntegreerd transport (301 miljoen euro, 6% van het EU-totaal) en veilige samenlevingen (72 miljoen euro, 5% van het totale EU-budget).