calendar tag arrow download print
Wetenschap in cijfers

Inkomsten & uitgaven van universiteiten en hogescholen

Veel van het onderzoek in Nederland vindt plaats aan instellingen die onderwijs geven; universiteiten, universitair medisch centra en hogescholen. Deze organisaties kenmerken zich door een combinatie van taken die vaak in één bedrag wordt gefinancierd (lumpsum).

Factsheets en datapublicaties

Meer laden