calendar tag arrow download print
datapublicatie
12 oktober 2020

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemt in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.
Inhoudelijke toelichting
Definities en afkortingen
Meer cijfers