calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

datapublicatie
05 november 2021
universiteit inkomsten financiering
In deze datapublicatie laten we de de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemen we in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.

In het kort

  • De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 7,9 miljard euro in 2020.
  • De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten.
  • De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 65% van de totale baten.

Baten universiteiten naar inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 7,9 miljard euro in 2020. De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten, hoewel het aandeel ervan sinds 2004 licht is afgenomen van 61% tot 57%. Vooral de inkomsten uit 'Werk voor derden' zijn sneller gestegen dan de Rijksbijdrage, waardoor het aandeel van deze inkomstenbron in de periode 2004-2019 is gegroeid, van 22% tot 26%. In 2020 zien we, waarschijnlijk door Corona, een lichte daling naar 25%. Het aandeel Collegegelden groeide licht van 7% naar 10%. Het aandeel 'Overige baten' loopt terug van 10% naar 7%.
 

Baten universiteit, per universiteit en inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 65% van de totale baten. Bij de Erasmus Universiteit (EUR) bestaan de baten voor minder dan de helft (48%) uit de Rijksbijdrage en zijn de aandelen van 'Werk voor derden' (28%) en 'Overige baten' (15%) naar verhouding groot. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het laagste aandeel 'Werk voor derden' (14%). Hierbij wel de kanttekening dat de opdrachten derden van VUmc niet zijn opgenomen in de jaarrekening van de universiteit (waar dat bij de meeste anderen wel het geval is). Het aandeel van de collegegelden, cursus-, les- en examengelden is bij Tilburg University (UvT) met 16% relatief groot.