calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

datapublicatie
14 december 2023
universiteit inkomsten financiering
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemen we in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.

In het kort

  • De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 9,1 miljard euro in 2022.
  • De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten.
  • De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met ruim 67% van de totale baten.

Baten universiteiten naar inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 9,1 miljard euro in 2022. De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten. Het aandeel ervan daalde tussen 2004 en 2015 licht van 61% tot 57%. Daarna steeg het weer tot 62% in 2022. De daling tussen 2004 en 2015 kwam vooral doordat de inkomsten uit 'Werk voor derden' sneller stegen dan de Rijksbijdrage. Het aandeel van deze inkomstenbron in de periode 2004-2015 steeg van 22% tot 28%. Daarna daalde dit percentage tot 24% in 2022. Meer informatie over de samenstelling van deze inkomstenbron kan gevonden worden in de datapublicatie over werk voor derden bij universiteiten, gelinked in de zijbalk. Het aandeel Collegegelden groeide tussen 2004 en 2022 licht van 7% naar 8%. Het aandeel 'Overige baten' loopt in deze periode terug van 10% naar 7%.
 

Baten universiteit, per universiteit en inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met ruim 67% van de totale baten. De Erasmus Universiteit (EUR) heeft het kleinste aandeel Rijksbijdrage (50%). De andere baten 'Werk voor derden' (27%) en 'Overige baten' (15%) zijn naar verhouding groter dan bij de andere universiteiten. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het laagste aandeel 'Werk voor derden' (14%). Hierbij wel de kanttekening dat de opdrachten derden van VUmc niet zijn opgenomen in de jaarrekening van de universiteit (waar dat bij de meeste anderen wel het geval is). Meer informatie over de samenstelling van deze inkomstenbron kan gevonden worden in de datapublicatie over werk voor derden bij universiteiten, gelinked in de zijbalk. Het aandeel van de collegegelden, cursus-, les- en examengelden is bij Tilburg University (UvT) met 13% relatief groot.