calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

datapublicatie
01 november 2022
universiteit inkomsten financiering
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemen we in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.

In het kort

  • De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 8,6 miljard euro in 2021.
  • De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten.
  • De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 68% van de totale baten.

Baten universiteiten naar inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 8,6 miljard euro in 2021. De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten. Het aandeel ervan daalde tussen 2004 en 2015 licht van 61% tot 57%. Daarna steeg het weer tot 60% in 2021. De daling tussen 2004 en 2015 kwam vooral doordat de inkomsten uit 'Werk voor derden' sneller stegen dan de Rijksbijdrage. Het aandeel van deze inkomstenbron in de periode 2004-2015 steeg van 22% tot 28%. Daarna daalde dit percentage tot 25% in 2021. Meer informatie over de samenstelling van deze inkomstenbron kan gevonden worden in de datapublicatie over werk voor derden bij universiteiten, gelinked in de zijbalk. Het aandeel Collegegelden groeide tussen 2004 en 2021 licht van 7% naar 9%. Het aandeel 'Overige baten' loopt in deze periode terug van 10% naar 6%.
 

Baten universiteit, per universiteit en inkomstenbron

Inhoudelijke toelichting
De Vrije Universiteit (VU) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 68% van de totale baten. Bij de Erasmus Universiteit (EUR) bestaan de baten voor minder dan de helft (49%) uit de Rijksbijdrage en zijn de aandelen van 'Werk voor derden' (27%) en 'Overige baten' (15%) naar verhouding groot. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het laagste aandeel 'Werk voor derden' (14%). Hierbij wel de kanttekening dat de opdrachten derden van VUmc niet zijn opgenomen in de jaarrekening van de universiteit (waar dat bij de meeste anderen wel het geval is). Meer informatie over de samenstelling van deze inkomstenbron kan gevonden worden in de datapublicatie over werk voor derden bij universiteiten, gelinked in de zijbalk. Het aandeel van de collegegelden, cursus-, les- en examengelden is bij Tilburg University (UvT) met 13% relatief groot.