calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Financieringsstromen R&D van bedrijven van en naar het buitenland

datapublicatie
03 augustus 2021
R&D bedrijven onderzoek Innovatie
Hoe lopen de Nederlandse Research & Development financieringsstromen van bedrijven van en naar het buitenland? In deze datapublicatie vergelijken we de in- en uitgaande R&D-financieringsstromen bij bedrijven (van en naar het buitenland) met elkaar.

In het kort

  • Nederlandse bedrijven financieren naast R&D in Nederland, ook R&D in het buitenland.
  • Op hun beurt ontvangen Nederlandse bedrijven ook R&D-financiering vanuit het buitenland, voornamelijk vanuit hetzelfde concern.
  • in 2019 werd er bij bedrijven 1,270 miljard euro uitgegeven vanuit het buitenland

facts and figures

1,270 miljard Uitgaven R&D bij bedrijven in 2019 vanuit het buitenland

2,802 miljard Uitgaven R&D bij bedrijven in 2019 naar het buitenland

-1,53 miljard Verschil R&D-uitgaven bij bedrijven van en naar het buitenland in 2019

Inhoudelijke toelichting
Nederlandse bedrijven financieren niet alleen R&D binnen het eigen bedrijf of bij Nederlandse publieke kennisinstellingen, maar financieren ook R&D in het buitenland. Daarnaast ontvangen Nederlandse bedrijven financiële R&D-middelen uit het buitenland. Voor een belangrijk deel betreffen deze financieringsstromen van en naar het buitenland stromen tussen onderdelen van hetzelfde concern.