calendar tag arrow download print
datapublicatie
08 februari 2018

Financieringsstromen R&D van bedrijven van en naar het buitenland

De indicator zet de in- en uitgaande R&D-financieringsstromen bij bedrijven (van en naar het buitenland) tegenover elkaar.


Inhoudelijke toelichting
Nederlandse bedrijven financieren niet alleen R&D binnen het eigen bedrijf of bij Nederlandse publieke kennisinstellingen, maar financieren ook R&D in het buitenland. daarnaast ontvangen Nederlandse bedrijven financiĆ«le R&D-middelen uit het buitenland. Voor een belangrijk deel betreffen deze financieringsstromen van en naar het buitenland stromen tussen onderdelen van hetzelfde concern. 

Tot 2007 is de balans nog positief, maar vanaf 2007 slaat de balans tussen de in- en uitgaande financieringsstromen van bedrijven met het buitenland om naar een grotere stroom die naar het buitenland gaat. Deze negatieve balans loopt op tot en met 2013. In 2014 wordt het verschil kleiner, maar loopt vervolgens weer op. Bezien over de hele periode vanaf 1999, laat 2016 het grootste verschil zien in- en uitgaande financieringsstromen van bedrijven, met een negatief verschil van 625 miljoen euro.

Na 2013 nemen beide stromen jaarlijks toe, dus zowel de R&D-financiering van Nederlandse bedrijven die naar het buitenland gaat, als R&D-financiering die vanuit het buitenland naar Nederlandse bedrijven gaat.